Мархена

Lühiajalise töötamise luba Eestis 

Me aitame Teil vormistada töötajate jaoks töölube Eestis.


Lühiajaline tööluba annab välismaalasele õiguse Eestis töötamiseks kuni 365 päeva ühe aasta jooksul.

 

 

Lühiajalise töötamise taotluse esitab  mitte töötaja vaid  tööandja  isiklikult või esindaja (juristi) kaudu.

 

Vastavalt  Välismaalaste seaduse nõuetele tööandja on kohustatud maksma välismaalasele tasu, mille suurus  on vähemalt  võrdne Statistikaameti  viimati avaldatud Eesti aasta keskmise  brutokuupalgaga (1407 EUR kuus).

 

Tuleb meeles pidada, et  brutokuupalk peab vastama nõuetele ja seda ei või langetada.

 

Kiirkorras registreeritakse lühiajaline  töötamine hiljemalt taotluse esitamisele järgneval tööpäeval, kui tegemist on järgmiste töötamise alustega: õpetaja või õppejõuna töötamiseks, teaduslikuks tegevuseks, tippspetsialistina töötamiseks.

 

 

Tavakorras registreeritakse lühiajaline töötamine või keeldutakse registreerimisest 14 tööpäeva jooksul.

 

Vaja on meeles pidada, et välismaalase reisidokument (pass)  peab kehtima  vähemalt 3-6 kuud pärast Eestis  lühiajalise töö  lõppemise kuupäevast. 

 

*Juhul, kui välismaalane soovib Eestisse tulla ja viibida töötamise eesmärkiga, peab ta  taotlema pikaajalist (D-liiki) viisat.


Meie teenusese hind ühe töötaja kohta :
Lühiajaline tööluba- 350 EUR ( teised töötajad 250 EUR)
D- tüüpi viisa vormistamine-150 EUR

Tööluba riigilõiv  48 EUR


Pikaajalise viisa riigilõiv on 100 EUR. 


 
elamisluba
kusimusedja_vastused
Tsiviilasjade küsimused
Kodakondsus veresuguluse kaudu
e_mail

Meie adress

 tallinn

Sole tn., 64 Tallinn, Eesti

 
    tel:   + (372) 66 18 002                
+ (372) 56 21 72 44 
    е-mail: info@marhena.ee 

 MARHENA OÜ Reg nr. 10073744  
  EURORUSBALT OÜ Reg nr. 11341684