Мархена

Lühiajalise töötamise luba Eestis 

Me aitame Teil vormistada töötajate jaoks töölube Eestis.


Lühiajaline tööluba annab välismaalasele õiguse Eestis töötamiseks kuni 365 päeva ühe aasta jooksul.

 

Tööandja võib taotleda töötaja lühiajalise töötamise  registreerimise, kui töötaja  viibib seaduslikult ajutiselt Eestis (näiteks  viisa või viisavabaduse alusel).

 

Lühiajalise töötamise  registreerimist ei  vaja välismaalased, kes  viibivad Eestis  elamisloa alusel  ega Euroopa Liidu  kodanikud.

 

Lühiajalise töötamise taotluse esitab  mitte töötaja vaid  tööandja  isiklikult või esindaja (juristi) kaudu.

 

Vastavalt  Välismaalaste seaduse nõuetele tööandja on kohustatud maksma välismaalasele tasu, mille suurus  on vähemalt  võrdne Statistikaameti  viimati avaldatud Eesti aasta keskmise  brutokuupalgaga (1310 EUR).

 

Tuleb meeles pidada, et  brutokuupalk peab vastama nõuetele ja seda ei või langetada.

 

Kiirkorras registreeritakse lühiajaline  töötamine hiljemalt taotluse esitamisele järgneval tööpäeval, kui tegemist on järgmiste töötamise alustega: õpetaja või õppejõuna töötamiseks, teaduslikuks tegevuseks, tippspetsialistina töötamiseks.

 

Kiirkorras lühiajalise töötamise registreerimise  aluste puhul ei keelduta lühiajalise töötamise registreerimisest, kuid  kontrollitakse ning vajadusel tunnistatakse registreering kehtetuks.

 

Tavakorras registreeritakse lühiajaline töötamine või keeldutakse registreerimisest 10-15 tööpäeva jooksul.

 

Vaja on meeles pidada, et välismaalase reisidokument (pass)  peab kehtima  vähemalt kuus kuud pärast Eestis  lühiajalise töö  lõppemise kuupäevast. 

 

Juhul, kui välismaalane soovib Eestisse tulla ja viibida töötamise eesmärkiga, peab ta  taotlema pikaajalist (D-liiki) viisat.

 

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 10 tööpäeva enne viibimisaja lõppemist. Enne pikaajalise viisa taotluse esitamist  peab  lühiajaline töö olema registreeritud  Eesti töötamise registris.

 

Pikaajalise viisa võib  anda välismaalasele  ühe- või mitmekordseks  ajutiseks Eestis viibimiseks, kehtivusajaga  kuni 12 kuud. Taotluse esitamisel võetakse taotlejalt sõrmejäljed, kui  viimasest võtmisest on möödunud rohkem kui  5 aastat.

 

Pikaajalise viisa riigilõiv on 80 EUR-i.   Ukraina ja Valgevene kodanikud viisa tasuta


 
elamisluba
kusimusedja_vastused
Tsiviilasjade küsimused
Kodakondsus veresuguluse kaudu
e_mail

Meie adress

 tallinn

Sole tn., 64 Tallinn, Eesti

 
    tel:   + (372) 66 18 002                
+ (372) 56 21 72 44 
    е-mail: info@marhena.ee 

 MARHENA OÜ Reg nr. 10073744  
  EURORUSBALT OÜ Reg nr. 11341684