Мархена

Elamisloa pikendamine

E-mail Печать PDF

 

Elamisluba võib pikendada kui elamisloa andmise alus ei ole muutunud ja taotlus on põhjendatud.

Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus tuleb esitada Eesti territooriumil. 

Dokumendid tuleb esitada 2 kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

Puuduste ilmnemisel taotluses selle menetlust peatatakse kuni puuduste kõrvaldamiseni. Politsei- ja Piirivalveamet jätab taotluse läbivaatamata juhul kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtajaks või ei esita kõiki nõutud dokumente.
Amet võib pikendada mainitud tähtaegu kui andmete, dokumentide või tingimuste kontrollimine võtab rohkem aega.
Taotlejat teavitatakse elamisloa andmisest, menetlemise tähtaja pikendamisest, menetlemisest keeldumisest või elamisloa andmisest keeldumisest taotlusdokumentides teatatud kontaktandmete alusel.

Elamisloa pikendamisel välismaalasele väljastatakse elamisloa kaart. Elamisloa kaart sisaldab kasutaja isiklike andmeid, elukoha ja tööloa andmeid, fotot ja sõrmejäljekujutist. Elamisloa pikendamisel võetakse sõrmejäljekujutisi. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peab taotleja tulema isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse.

 

Sõrmejäljekujutisi ei võeta:

    kui isik on alla 6-aasta vanune

    kui elamisloa taotlemise või elamisloa kaardi väljastamise hetkest on möödunud vähem kui 2 aastat

    kui taotleja ei saa anda sõrmejälgi tervislikel põhjustel 

 

 
elamisluba
kusimusedja_vastused
Tsiviilasjade küsimused
Kodakondsus veresuguluse kaudu
e_mail

Meie adress

 tallinn

Sole tn., 64 Tallinn, Eesti

 
    tel:   + (372) 66 18 002                
+ (372) 56 21 72 44 
    е-mail: info@marhena.ee 

 MARHENA OÜ Reg nr. 10073744  
  EURORUSBALT OÜ Reg nr. 11341684