Мархена

Arhiiviandmete otsing

Ei sisalda riigilõivu ja tõlketeenuste hinda

 

Arhiividokumentide kättesaamine -

60 €/tk

Olemasolevate dokumentide analüüs ja hindamine -

60€

Arhiiviandmete otsing -

200€

Sugupuu andmete otsing -

Hind kokkuleppel


 Büroo töötajad:

kontrollivad, täpsustavad ja kinnitavad Teile teadaolevaid fakte Teie perekonna ajaloost andmete alusel, mis on olemas avalikes või üldiseks juurdepääsuks suletud arhiiviallikates; 

- tellivad Eesti riiklikest arhiividest arhiivikoopiaid ja -tõendeid, mis on vajalikud suguluse, esivanemate kodakondsuse ja rahvuse jms tõestamiseks, mis hiljem antakse kliendile üle;

- tellivad Eesti riiklikest arhiividest arhiivikoopiad- ja tõendid, mis on vajalikud  tööstaaži tõestamiseks, mis hiljem antakse kliendile üle.

- viivad läbi (kliendi täiendava huvitatuse korral) tema põlvnemist puudutavate arhiividokumentide põhjalikuma uurimise;

- teevad dokumentide lihttõlke eesti keelest vene keelde.

 

Eduka töö tagamiseks tuleb kliendil:

- saata meile koopiad (skannid) kliendi käes olevatest dokumentidest: sünni-, abielu- ja surmatunnistused, andmed nime- ja perekonnanime muutmise kohta, tööalase tegevuse kohta, teised andmed, mis puudutavad eluloolist informatsiooni jms nii enda kui esivanemate kohta;

- vastata meie täpsustavatele lisaküsimustele;

- esitada vajadusel lihtvolikiri või notariaalselt kinnitatud volikiri asjaajamiseks ja oma huvide esindamiseks Eesti Vabariigi riigiasutustes.
 

Esmase konsultatsiooni maksumus (Teie poolt esitatud dokumentide uuring ja analüüs) – 60 €.
Edaspidine andmete otsing Eesti arhiivides – 200-300 €.  

 
elamisluba
kusimusedja_vastused
Tsiviilasjade küsimused
Kodakondsus veresuguluse kaudu
e_mail

Meie adress

 tallinn

Sole tn., 64 Tallinn, Eesti

 
    tel:   + (372) 66 18 002                
+ (372) 56 21 72 44 
    е-mail: info@marhena.ee 

 MARHENA OÜ Reg nr. 10073744  
  EURORUSBALT OÜ Reg nr. 11341684