Meie firmast

Печать

Juriidiline büroo Marhena on asutatud 1992. aastal, kui Eesti Vabariigis kehtestati viisarežiim, elamisload, kodakondsus, välismaalaste- ja Eesti kodaniku passid.

Meie büroo on esimesena hakanud osutama juriidilist abi ülaltoodud küsimustes ning see suund jääb peamiseks tänapäevani. 25.aastaga on meie teenuseid kasutanud nii tuhanded Eesti elanikud kui välisriikide nagu Hiina, Vietnam, Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Itaalia, Saksamaa, lisrael, Küpros, Islandi, Sloveenia, Horvaatia, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Moldova, Turkmeenia, Usbekistan, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan jms. kodanikud.


 

Meie töötajatest: Kõik meie büroo töötajad omavad kõrgharidust.


Tatjana Ikim — jurist, juhatuse liige, majandus- ja õigusteaduse magister.

Lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Polütehnilisie Instituudi   majandusteaduskonna. Omab 20-aastast töökogemust, on kõrgetasemeline spetsialist elamis-ja töölubade taotlemisega seotud keeruliste probleemide lahendamisel. Juhindudes kiiresti muutuvast migratsiooniseadusandlusest osutab reaalset abi Eestis illegaalselt elavatele isikutele.

Iga probleemi lahendamisse suhtub operatiivselt ja Individuaalselt . Esindab kliente Politsei- ja Piirivalveametis (sh  illegaalide osakond). Vastuvõtt toimub iga päev eelneva registreerimise alusel.

Kohtuspetsialist  Angelina Aaman—  jurist

Lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, omab 30-aastast töökogemust kohtutes, on kõrgetasemeline spetsialist tsiviilseadusandluse valdkonnas. Valdab eesti ja vene keelt. Konsulteerib kliente ning osutab õigusabi dokumentide koostamisel ( sh omandiõigusest-, lepingutest-, kahju tekitamisest,-perekonnaasjadest,- laste kasvatamisest,- ühisvara kasutamisest - ning tööasjadest tulenevad hagiavaldused , vastused hagiavaldustele, apellatsioonkaebused jne. Vajadusel esindab kliente kohtus. 
Vastuvõtt toimub iga päev eelneva registreerimise alusel.


Kristina Veitman — tegevdirektor

2003.aastal lõpetas EuroÜlikooli. Spetsialist rahvusvaheliste suhete alal, omab bakalaureusekraadi.

Korraldab büroo tööd ning teostab kontrolli teenuste täitmise tähtaegade ja kvaliteedi üle.Veronika Pulver-juristiabi

2009.aastal lõpetas Eesti-Ameerika äriakadeemia rahvusvahelise ärijuhtimise teaduskonna. Valdab vabalt vene ja eesti, ning suhtlustasemel inglise keelt. Konsulteerib ja abistab kliente  digitaalkeskkonnast vajaliku informatsiooni  leidmisel. Osutab esmaabi äritegevuse alustamiseks Eestis, tegeleb äriplaanide väljatöötamise ja koostamisega ning  ravikindlustuse taotluste vormistamisega. Tegeleb õigusabilepingute  ettevalmistamise ja  koostamistega. Teeb trükitöid eesti ja vene keeles, skaneerib, salvestab mälupulgale või edastab dokumente e-posti teel vastavalt tellija soovile. 


                        
Arhivaar-konsultant.
Operatiivselt teostab arhiivdokumentide ja andmete otsinguid klientidele eesti kodakondsuse taastamiseks veresuguluse alusel. Osutab abi tööstaaži tõendavate dokumentide kogumisel. Konsulteerib kliente eesti kodakondsuse taastamise-, etniliste eestlaste peredele elamisloa andmise –ja pensioniõigusliku tööstaaži tõestamise küsimustes.Veera Pavlovski ( raamatupidaja)Anžela Naumova-  jurist